Prąd dla firm w 2019 roku – co musisz o nim wiedzieć?

Prąd dla firm w 2019 roku – co musisz o nim wiedzieć?

  • Data publikacji: 23.07.2019, 12:11

Podpisana pod koniec grudnia 2018 r. ustawa prądowa spowodowała znaczące zmiany w naliczaniu opłat za energię elektryczną w 2019 r. W jaki sposób wpłynie to na działalność firmy? Warto zapoznać się z nowymi zasadami. 

 

Opłaty za energię elektryczną dla firm

 

Nie od dziś wiadomo, że prąd dostarczany przedsiębiorstwom jest droższy niż ten przeznaczony dla osób prywatnych. Głównymi powodami tego stanu jest niepodleganie średnich i dużych firm Urzędowi Regulacji Energetyki (a co za tym idzie samodzielne ustalanie stawek przez spółki obrotu energią elektryczną) oraz większa moc umowna dla firm. Wysokie ceny prądu są dużym obciążeniem dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie że podwyżki następują w bardzo szybkim tempie. W 2018 roku rząd postanowił wprowadzić pewne zmiany, które miałyby nieco uregulować tę kwestię.

 

Zamrożenie cen prądu

 

W myśl podpisanej 28.12.2018 roku ustawy w sprawie cen energii, akcyza na energię elektryczną zmniejszyła się z 20 zł do 5 zł za MWh i znacząco, bo aż o 95% obniżyła opłatę przejściową. Ponadto ceny dla odbiorców końcowych od  2019 roku miały utrzymywać się na nieprzekraczalnym poziomie z dnia 30.06.2018 r. Ustawa ta miała obejmować zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa, a jej celem było uregulowanie cen energii elektrycznej oraz powstrzymanie nagłych podwyżek. Powstałą w ten sposób różnicę pomiędzy rynkową ceną zakupu a ceną dla odbiorcy końcowego miał pokrywać specjalny Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Większość osób prywatnych oraz przedsiębiorców podeszła do planowanej zmiany bardzo optymistycznie, doceniając możliwość poczynienia realnych oszczędności.

 

Nowelizacja ustawy

 

W praktyce okazało się jednak, że zmiany wcale nie są tak spektakularne, jak zapowiadano. Nowelizacja ustawy prądowej, podpisana w 2019 r. spowodowała, że z wcześniejszych ustaleń już 1.07.2019 r. wyłączone zostaną średnie i duże firmy. Zmniejszona akcyza oraz stałe ceny z 2018 r. zostaną utrzymane jedynie dla odbiorców końcowych korzystających z grupy taryfowej G, czyli gospodarstw domowych i mikro-przedsiębiorstw oraz szpitali i jednostek sektora finansów publicznych. Na ulgi mogą więc liczyć tylko przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dla większych firm nowelizacja przewiduje możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej kupionej, zużytej w drugiej połowie bieżącego roku ilości energii, pod warunkiem, że będzie ona zgodna z określonymi przez Unię Europejską zasadami. Dodatkowo ekonomiści prognozują na 2020 r. duże podwyżki prądu, które po raz kolejny, najbardziej odbiją się na przedsiębiorcach. Aby możliwie obniżyć wysokość rachunków, warto rozważyć możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Warto dokładnie porównywać oferty, by wybrać tę najkorzystniejszą dla prowadzonej działalności. Jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert, dostępna jest u sprzedawcy prądu Po Prostu Energia. Sprawdź na stronie: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/

 

Artykuł sponsorowany