Czym jest szkoda całkowita i co oznacza dla klienta?

Czym jest szkoda całkowita i co oznacza dla klienta?

  • Data publikacji: 08.01.2020, 18:10

Właściciel samochodu w przypadku wypadku samochodowego ma prawo ubiegać się o odszkodowanie wypłacane z OC sprawcy. Szkodę można rozliczyć gotówkowo lub bezgotówkowo, czyli TU rozlicza się wtedy z warsztatem. W niektórych przypadkach orzeka się szkodę całkowitą, która oznacza powstrzymanie się od naprawy. Zwróćmy uwagę, że towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają wartość pojazdu. Właściciel samochodu może w takiej sytuacji złożyć odwołanie od wyceny i decyzji TU. Istnieją kancelarie odszkodowawcze zajmujące się dopłatami do odszkodowań. Ich pracownicy znają mechanizmy działania towarzystw ubezpieczeniowych i będą w stanie wywalczyć wysokie odszkodowanie.

 

Co oznacza szkoda całkowita?


Towarzystwa ubezpieczeniowe orzekają szkodę całkowitą w przypadku, gdy naprawa samochodu jest całkowicie nieopłacalna. Koszty naprawy samochodu przekraczają wtedy wartość samochodu. Drugą przyczyną orzeczenia szkody całkowitej są ogromne zniszczenia samochodu, którego nie da się doprowadzić do stanu sprzed szkody. Szkoda całkowita może być również rozliczona z autocasco i wynosi wtedy gwarantowaną sumę ubezpieczenia. W TU oznacza to zazwyczaj wypłatę odszkodowania w wysokość od 60% do 80% wartości samochodu.


Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać?


Przedstawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe wycena nie musi być wcale ostateczna. Przedstawioną wycenę trzeba bowiem dokładnie zanalizować zaczynając od wartości pojazdu sprzed szkody. Przy wycenie trzeba wziąć pod uwagę np. niski przebieg czy dodatkowe wyposażenie, które znacznie podwyższą wartość samochodu. Wycenę można skonsultować z zaufanym mechanikiem, a w razie potrzeby od wyceny można się odwołać. W odwołaniu należy umieścić wszystkie faktury za naprawy oraz wszelkie dokumenty mogące podwyższyć wartość samochodu.

 

Co można zrobić z wrakiem?


Komisja Nadzoru Finansowego narzuca na TU konieczność pomocy w sprzedaży wraku po szkodzie całkowitej. Właściciel samochodu może, lecz nie musi skorzystać z tej pomocy. Towarzystwa ubezpieczeniowe często umieszczają wrak aut na specjalnych aukcjach. Wrak samochodu można oczywiście zezłomować samodzielnie. Konieczne jest wtedy również wyrejestrowanie samochodu.
Naprawa samochodu w szkodzie całkowitej


Właściciele aut mimo orzeczenia szkody całkowitej zastanawiają się czasem nad naprawą samochodu. Szkoda całkowita została jednak orzeczona z pewnych powodów, do których zaliczymy aspekty ekonomiczne i technologiczne. Kwestie technologiczne oznaczają niemożność doprowadzenia samochodu do stanu sprzed szkody i jego bezpieczne użytkowanie w ruchu publicznym. Naprawa wraku po szkodzie całkowitej jest zatem bardzo ryzykowna i oznacza zazwyczaj konieczność wyłożenia dużych środków finansowych na naprawę.

 

Odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego


Towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają czasem niekorzystne wyceny wraku. Klient może jednak napisać odwołanie, które powinno zawierać numer szkody i podanie powodu odwołania. Do odwołania trzeba dołączyć opinię rzeczoznawcy oraz dokumenty potwierdzające naprawy. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty kancelarii odszkodowawczej. Doświadczeni pracownicy będą wiedzieć jak stworzyć dokument odwołania i jakie dane w nim zawrzeć. Udział w wielu podobnych sprawach oznacza również wiedzę na temat sztuczek stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi wówczas dokonać ponownej analizy sprawy uwzględniając nowe przedstawione okoliczności.


Mura Investment zajmie się sprawą klienta na każdym etapie i skutecznie odwoła się od decyzji TU.

 

Artykuł sponsorowany