Studia prawnicze? Sprawdź tę niesamowitą uczelnię!

Studia prawnicze? Sprawdź tę niesamowitą uczelnię!

  • Data publikacji: 14.03.2021, 21:08

Studia prawnicze mogą się wydawać nudnymi i żmudnymi latami wertowania grubych książek, analizy regulaminów, dokumentów i wkuwania ich treści na pamięć. Jak się jednak okazuje, istnieje możliwość odbycia studiów prawniczych, które będą urozmaicone o nowoczesne i bardzo atrakcyjne dla studentów metody edukacyjne.

 

Charakterystyka kierunku 

 

Prawo to pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Po ich ukończeniu i obronie pracy magisterskiej uzyskasz tytuł magistra prawa. Upoważnia Cię to do przystąpienia do egzaminu państwowego, m.in. na aplikację adwokacką, radcowską, komorniczą lub ogólną. Możesz również wybrać karierę mediatora, dyplomaty lub eksperta prawnego w firmie międzynarodowej. W Akademii Leona Koźmińskiego oferowane są również elitarne studia dwukierunkowe, które łączą w podstawie programowej prawo z finansami. Zajęcia są też prowadzone w formule wirtualnej rzeczywistości, pod postacią gry edukacyjnej. Gra ta jest dostępna tylko dla studentów Koźmińskiego w ramach zajęć z kryminalistyki i pozwala m.in. na interaktywne oględziny miejsca przestępstwa. Student wchodzi do wirtualnego pokoju. Jego zadanie to zabezpieczenie śladów w celu ustalenia przebiegu zdarzeń, wytypowania sprawcy i udowodnienia jego winy przed sądem. Następnie wykładowca analizuje jego pracę, wskazując popełnione błędy, np. pominięcie śladów lub nieprawidłową kolejność ich zabezpieczania. W ten sposób przyszli prawnicy uczą się przez doświadczenie, które do złudzenia przypomina rzeczywistą sytuację. To pierwszy taki projekt na studiach prawniczych w Polsce. Jego twórczyni, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, jest laureatką nagrody LUMEN – Leaders in University Management.

 

Zakres nauczania 

 

Akademia Leona Koźmińskiego dba o praktyczne przygotowanie swoich studentów do wykonywania zawodów prawniczych lub biznesowych, gdzie niezbędna jest wiedza z zakresu prawa. Dlatego oprócz typowych dla tego kierunku przedmiotów, takich jak prawo studia cywilne, administracyjne, karne, konstytucyjne czy wstęp do prawoznawstwa, oferta programowa obejmuje też m.in. warsztaty dla przyszłych aplikantów oraz informatykę prawniczą. Podczas warsztatów uczestnicy mogą uporządkować wiedzę niezbędną do zdania egzaminu państwowego, a także spotkać się z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych. Program nauczania jest dopasowany do obecnych wymogów prawniczego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i uznane w środowisku prawniczym autorytety. Oprócz pracowników naukowych wykładowcami są praktycy, m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, adwokaci, radcowie prawni, syndycy czy notariusze. 

 

Praktyki 

 

W trosce o praktyczne przygotowanie do zawodu uczelnia wprowadziła do podstawy programowej zajęcia interaktywne. Na tych zajęciach są przeprowadzane nie tylko symulacje rozpraw sądowych, ale również procesu zakładania spółek, co pozwala łatwiej przyswoić obszerną wiedzę na ten temat. Prowadzone są też warsztaty mediacyjne, negocjacyjne, krasomówcze, warsztaty edukacyjne w formule Street Law oraz case study. Pozwala to studentom już od samego początku studiów wdrażać się w praktyczne wykonywanie dowolnego zawodu prawniczego. Zdobyte w ten sposób doświadczenie procentuje podczas rozmów kwalifikacyjnych, zarówno w przypadku ubiegania się o praktyki w prestiżowej kancelarii, jak i podczas poszukiwania pracy w zawodzie. 

 

Wyjazdy edukacyjne

 

Akademia Leona Koźmińskiego współpracuje z czołowymi europejskimi uczelniami i organizacjami, m.in. w Luksemburgu, Wiedniu czy Brukseli, dzięki czemu może zaoferować swoim studentom atrakcyjne wycieczki edukacyjne. Podczas wyjazdów odbywają się np. spotkania z polskimi przedstawicielami przy ONZ i OBWE oraz turnieje arbitrażowe. Dodatkowo wszyscy studenci studiów stacjonarnych mają szansę zdobycia certyfikatu TOLES, którym kończą lektorat z języka angielskiego. Do egzaminu mogą też przystąpić studenci studiów niestacjonarnych.

 

O uczelni 

 

Akademia Leona Koźmińskiego to warszawska uczelnia niepubliczna. Jako jedyna uczelnia w Polsce może poszczycić się tzw. „potrójną koroną akredytacyjną”, czyli EQUIS, AMBA i AACSB, na którą składają się 3 prestiżowe akredytacje dla najlepszych na świecie uczelni biznesowych. Uczelnia od 2009 roku jest stale obecna w czołówce międzynarodowych rankingów uczelni biznesowych "Financial Times". Jest również liderem rankingu uczelni ekonomicznych w Polsce według "Perspektyw".

 

 

Źródło: Artykuł partnerski