RODO - czyli nowe prawo o ochronie danych osobowych
https://pixabay.com/photo-2318381/

RODO - czyli nowe prawo o ochronie danych osobowych

  • Data publikacji: 12.05.2018, 13:44

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO, to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma wejść w życie 25 maja. Nowe unijne prawo opracowywane przez cztery lata, a przyjęte w kwietniu 2016 roku, jest ujednoliceniem przepisów o ochronie danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Jakie zmiany czekają konsumentów?

Przede wszystkim łatwiej będzie zażądać usunięcia naszych danych z bazy konkretnej firmy. pod warunkiem, że informacje te nie są już dłużej używane. Rozszerza się również zakres terminu "dane osobowe" - o adresy IP oraz tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli dane zbierane przez przeglądarki internetowe. 


Klienci będą mogli również wystąpić do firm z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych w formie pliku pdf. a także zażądać, by dane zostały przekazane wskazanej przez nas instytucji. 

 

W związku z nowym prawem, klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, jakie klienci podpisują przy zawieraniu umów, będą jeszcze bardziej szczegółowe. 

Co RODO oznacza dla przedsiębiorców?

Wszystkie organizacje, które przetwarzają dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, od 25.05.18r. będą musiały stosować się do RODO - niezależnie od tego, jak duże są ani, gdzie mają siedzibę. Nowe prawo powoduje problemy przede wszystkim dla mniejszych firm, gdyż dostosowanie się do zmian jest kosztowne. 

 

W przypadku wycieku danych osobowych na skutek ataku hakerskiego, firmy będą musiały w ciągu 72 godzin zgłosić ten fakt do generalnego inspektora ochrony danych osobowych.


Część firm spoza Unii Europejskiej zapowiedziała już, że z momentem wejścia rozporządzenia w życie, wycofa się z rynku np. poprzez blokowanie adresów IP. Powstały nawet specjalistyczne firmy, które pomagają w blokowaniu klientów z UE. Dla wielu mniejszych firm jest to rozwiązanie tańsze, niż konieczność dostosowania się do przepisów. 

Jakie przewidziane są kary? 

Za niedostosowanie się do rozporządzenia firmy mogą spodziewać się kar, proporcjonalnych do skali naruszenia przepisów, nawet do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu firmy. Mimo to wiele firm, szczególnie mniejszych, nadal nie przystosowało się do nowych zasad.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalne filmy informacyjne.

Oto jeden z nich: