Zmiany w leasingu od 2022 roku – nowe zasady prywatnego wykupu samochodu

Zmiany w leasingu od 2022 roku – nowe zasady prywatnego wykupu samochodu

  • Data publikacji: 21.01.2022, 04:42

Od stycznia 2022 roku, w związku z programem rządowym Polski Ład, zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wykupu samochodów z leasingu na cele prywatne. Wyjaśniamy, kogo będą dotyczyć zmiany, na czym dokładnie polegają i w jaki sposób mogą wpłynąć na opłacalność oraz popularność leasingu.

 

Na czym polega wykup prywatny i jak wyglądał do tej pory?

 

Leasing operacyjny samochodu umożliwia przedsiębiorcy wykup pojazdu po zapłaceniu ostatniej raty. Transakcja taka jest korzystna, ponieważ często wystarczy wpłacić na rzecz firmy leasingowej kwotę odpowiadającą 1% wartości auta.

 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność jako osoba fizyczna lub jest wspólnikiem w spółce cywilnej, może zdecydować się na wykup prywatny. W takim przypadku samochód nie zostanie wpisany do rejestru środków trwałych, lecz stanie się składnikiem osobistego majątku przedsiębiorcy. Będzie to możliwe nawet w przypadku, jeśli firma leasingowa wystawi fakturę na dane działalności gospodarczej leasingobiorcy.

 

Przed wejściem w życie nowych regulacji, leasingobiorca mógł uniknąć opodatkowania podatkiem dochodowym przy sprzedaży wykupionego z leasingu auta – pod warunkiem, że upłynęło co najmniej 6 miesięcy od daty wykupu. Transakcja taka nie musiała być wykazywana jako przychód z działalności gospodarczej. Wystarczyło zawarcie zwykłej umowy kupna-sprzedaży.

 

Co zmieniło się od 1 stycznia 2022 roku?

 

Polski Ład wprowadza obowiązek potraktowania sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu jako przychodu z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2022 roku dotyczy to zarówno pojazdów wprowadzonych do majątku firmowego, jak i wykupionych jedynie na cele prywatne. Przedsiębiorca będzie musiał w przyszłości zapłacić podatek dochodowy od ich sprzedaży, jeżeli transakcja taka zostanie zawarta przed upływem sześciu lat – licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wykupu z leasingu.

 

Sprzedaż samochodu może również spowodować zwiększenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ na skutek nowych regulacji podstawą jej obliczania będzie uzyskany przez przedsiębiorcę dochód. Polski Ład znosi zarazem możliwość odliczania opłaconych składek od podatku.

 

Czy wykup prywatny na nowych zasadach dotyczy umów leasingu zawartych przed 2022 rokiem?

 

Wprowadzone zmiany dotkną również tych leasingobiorców, którzy zawarli umowę leasingu przed 1 stycznia 2022 roku. Nowych zasad mogły uniknąć jedynie te osoby, które do tego dnia zdążyły wykupić i sprzedać pojazd. Niektórzy przedsiębiorcy z tego powodu decydowali się z końcem 2021 roku na przedterminowe zakończenie umowy. Pozwoli im to już po 6 miesiącach uniknąć płacenia podatku od sprzedaży samochodu z prywatnego wykupu.

 

Sprzedaż po wykupie prywatnym a VAT

 

W ostatecznej wersji ustawy Polskiego Ładu nie znalazły się żadne regulacje dotyczące zmian w rozliczaniu podatku VAT. Oznacza to, że przedsiębiorcy decydujący się na prywatny wykup w dalszym ciągu nie będą musieli odprowadzać podatku VAT po sprzedaży samochodu – obowiązek taki nadal dotyczy jedynie pojazdów wykupionych do majątku firmowego. Wykup na cele prywatne nie umożliwia również uwzględniania kwoty wykupu z leasingu w kosztach uzyskania przychodu ani odliczenia naliczonego przez firmę leasingową z tego tytułu podatku VAT.

 

Czy zmiany od 2022 roku wpłyną na opłacalność i popularność leasingu?

 

Nic nie wskazuje na to, aby po wprowadzonych zmianach przedsiębiorcy rzadziej decydowali się na samochód osobowy w leasingu. W dalszym ciągu ta forma finansowania pozostanie korzystna pod wieloma względami. Leasing nadal będzie łatwo dostępny, wygodny, elastyczny i opłacalny pod kątem finansowym. Pozwoli również uniknąć angażowania własnego kapitału oraz obniżania zdolności kredytowej.

 

Można jednak przypuszczać, że niektóre osoby będą chętniej decydować się na leasing operacyjny z wyższym wykupem, co pozwoli im na zmniejszenie miesięcznej raty. Rozwiązanie to może być korzystne zwłaszcza dla tych leasingobiorców, którzy nie zamierzają skorzystać z prawa do wykupu. W takim przypadku po zakończeniu umowy zwrócą pojazd firmie leasingowej, a następnie będą mogli wziąć w leasing nowy samochód.Źródło: Artykuł partnerski