Czy potrącony rowerzysta może otrzymać odszkodowanie?

Czy potrącony rowerzysta może otrzymać odszkodowanie?

  • Data publikacji: 18.03.2022, 23:00

Potrącenie rowerzysty jest dość częstym wypadkiem. Czy w takiej sytuacji rowerzysta może otrzymać odszkodowanie od sprawcy zdarzenia? Jest to zależne od wielu czynników, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej.

 

Kiedy potrącony rowerzysta może otrzymać odszkodowanie?

 

Rowerzysta, który został potrącony i doznał szkód, może ubiegać się o odszkodowanie w określonych sytuacjach.

 

Duże znaczenie w tym przypadku ma kwestia winy za zdarzenie. W sytuacjach, gdy to rowerzysta był winny zdarzenia lub też przyczynił się do jego powstania, otrzymanie odszkodowania za potrącenie rowerzysty - https://apo24.pl/odszkodowanie-za-potracenie/ nie będzie możliwe.

 

Przykładowo, rowerzysta nie będzie mógł otrzymać odszkodowania w sytuacji, gdy wjechał on na pasy dla pieszych, co nie jest dopuszczalne. Poruszanie się po pasach jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy znajdują się one przy ścieżce rowerowej. W przeciwnym przypadku rowerzysta powinien zejść z roweru i przeprowadzić go przez pasy.

 

Również otrzymanie odszkodowania nie będzie możliwe w sytuacji, gdy rowerzysta wtargnął na jezdnię i nie zachował szczególnej ostrożności, dlatego też to jego działania przyczyniły się do powstania wypadku.

 

W takich sprawach niejednokrotnie orzeka sąd, dlatego też ubieganie się o odszkodowanie za potrącenie rowerzysty będzie możliwe dopiero wtedy, gdy zostanie wydany wyrok.

 

Jak wysokie odszkodowanie można otrzymać po potrąceniu rowerzysty? 

 

Gdy wina za potrącenie rowerzysty leży po stronie sprawcy zdarzenia, w takim przypadku możliwe jest uzyskanie odszkodowania za doznane szkody. Jak wysokie będzie odszkodowanie za takie zdarzenie?

 

Aby otrzymać odszkodowanie, należy pamiętać o tym, że duże znaczenie ma udowodnienie powstałych szkód, dlatego też należy udać się do lekarza, który będzie mógł ocenić stan zdrowia, wykonać niezbędne badania i postawić diagnozę po wypadku. Na podstawie dokumentów medycznych można potem ubiegać się o odszkodowanie w określonej wysokości odpowiadającej doznanemu uszczerbku na zdrowiu.

 

W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało trwałe szkody, niepełnosprawność, śmierć, można ubiegać się także o rentę, która będzie wypłacana regularnie.

 

Również można ubiegać się o pokrycie szkód związanych z uszkodzonym rowerem. Duże znaczenie ma w tym przypadku przedstawienie dokumentów potwierdzających jego wartość, na przykład rachunku za zakup oraz części zamontowane w rowerze.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie rowerzysty?

 

Aby rozpocząć proces ubiegania się o odszkodowanie za potrącenie rowerzysty, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnych specjalizujących się w prowadzeniu tego typu spraw.

 

Źródło: artykuł partnerski