84 lata temu, Heinrich Himmler wydał rozkaz założenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

84 lata temu, Heinrich Himmler wydał rozkaz założenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

  • Dodał: Patryk Domański
  • Data publikacji: 30.04.2024, 00:24

  Po kampanii wrześniowej liczba jeńców, czy to politycznych, ideologicznych czy wojennych wzrosła do tak dużych rozmiarów, że Naziści skrupulatnie zaczęli pracować nad rozwiązaniem problemów przepełnionych więzień, w szczególności na Górnym Śląsku.

 Z rozwiązaniem tego problemu wystąpił Arpad Wigand, inspektor policji bezpieczeństwa. Zasugerował on pod koniec 1939 roku utworzenie obozu zagłady na miejsce przejściowego obozu jenieckiego Wehrmachtu w Oświęcimiu, gdzie również  znajdowały się przedwojenne koszary Wojska Polskiego. Wigand wskazał to miejsce jako idealne do utworzenia przyszłego KL Auschwitz ze względu na dogodne połączenie kolejowe z Górnym Śląskiem, Generalnym Gubernatorstwem oraz anektowaną w 1938 roku przez Rzeszę, Austrią.

 

 

 W styczniu 1940 roku Richard Glücks, szef tzw. Grupy Urzędów D – Obozy Koncentracyjne, wydał polecenie zbadania terenu Oświęcimia przez specjalną komisję pod zarządem Waltera Eisfelda, aby ta oceniła, czy obszar zasugerowany przez inspektora policji Wiganda, nadaje się na utworzenie tam kolejnego w Rzeszy obozu. Eisfeld powrócił do siedziby Glücksa w Oranienburgu z informacją, iż zdaniem komisji, miejsce to nie nadaje się na obóz koncentracyjny.

Mimo to, kilka dni później, szef głównego urzędu SS z siedzibą we Wrocławiu, powiadomił Heinricha Himmlera o tym, iż zostanie tam jednak utworzony obóz na podobiznę wcześniejszych obozów koncentracyjnych. 21 lutego 1940 roku Richard Glücks zawiadomił Himmlera także o tym, że po wcześniejszych modyfikacjach, teren ten nadaje się na obóz selekcji i odizolowania przed przewiezieniem więźniów w głąb Niemiec, przez co należy rozbudować obóz w Auschwitz i tutaj gromadzić więźniów.

 

 

  Po podpisaniu umowy przez Niemieckie wojsko oraz SS o przekazaniu obiektu w dniach 18–19 kwietnia 1940 roku do użytku na własność SS, do Oświęcimia przybyła kolejna komisja pod przewodnictwem Rudolfa Hößa, jednego ze zbrodniarzy będących w składzie załogi obozu koncentracyjnego w Dachau a następnie Sachsenhausen. Na podstawie złożonego raportu oraz wcześniejszych ustaleń, Heinrich Himmler wydał 27 kwietnia 1940 roku rozkaz założenia obozu. Dwa dni później inspektor obozów koncentracyjnych Glücks, powierzył Rudolfowi Hößowi obowiązki komendanta przyszłego obozu.

Rudolf Höß, określany później jako “Diabeł z Auschwitz”, przybył do Oświęcimia 30 kwietnia, a 4 maja został oficjalnie mianowany komendantem. Do pracy nad rozbudową obozu zostali zmuszeni lokalni żydzi oraz polscy robotnicy, których przez cały okres przygotowawczy pod otwarcie obozu, ściągano z okolicznych miejscowości

  Za datę otwarcia obozu koncentracyjnego uznaje się 14 czerwca 1940 roku, kiedy to w wagonach osobowych przybyło pierwsze ponad 700 osób, a te liczby rosły wraz z kolejnymi mijającymi tygodniami. Zakłada się, że w KL Auschwitz zginęło około 1,1 miliona osób, z 1,3 miliona przywiezionych tutaj więźniów.

 

  Auschwitz-Birkenau to największy z ponad 1 600 obozów jakie powstały w całej Europie przed jak i w trakcie II Wojny Światowej, pamięć o tych dramatycznych losach milionów ofiar i oprawcach z Nazistowskich Niemiec, nigdy nie powinna zgasnąć, a data taka jak dziś, przypomina o brutalnej bezwzględności oraz morderczej biurokracji, pojedynczych rozkazach, które w imię szaleńczej ideologii zabiły miliony osób.

 

 Fot. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau