Sprawy sądowe coraz dłuższe
pexels.com

Sprawy sądowe coraz dłuższe

  • Data publikacji: 09.05.2024, 10:16

Długotrwałe procesy sądowe mogą znacząco wpływać na efektywność firm, szczególnie w kontekście rozstrzygania sporów finansowych czy związanych z własnością intelektualną. Wiele przedsiębiorstw, zdając sobie sprawę z długiego czasu oczekiwania na wyrok, stara się unikać sądów, co może ograniczać ich działalność.

 

Analiza danych z Ministerstwa Sprawiedliwości pokazuje, że w 2023 roku aż 27,62% spraw gospodarczych w sądach okręgowych trwało dłużej niż rok, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 2011 roku, kiedy to odsetek ten wynosił 12,15%. Mimo że liczba spraw gospodarczych wzrosła z 15 tys. do ponad 24 tys., to nie tłumaczy to całkowicie zwiększonego odsetka długotrwałych procesów, co potwierdzają dane z sądów rejonowych, gdzie liczba spraw nieco spadła, a udział spraw trwających ponad rok wzrósł czterokrotnie.

 

Jednym z proponowanych rozwiązań jest odformalizowanie procedur sądowych, w tym likwidacja procedury gospodarczej, co mogłoby przyspieszyć rozstrzyganie sporów. Dodatkowo, zwiększenie inwestycji w sądownictwo, zwłaszcza w zakresie cyfryzacji, mogłoby poprawić efektywność pracy sądów. Przemysław Rosati podkreśla, że stabilne zatrudnienie pracowników sądowych i wykorzystanie nowych technologii w codziennej pracy mogą znacząco przyspieszyć postępowania sądowe. Tylko czy zwiększanie liczby państwowych pracowników to faktycznie najlepsze wyjście?