Historia bez tajemnic, czyli jak uczyć się historii

Historia bez tajemnic, czyli jak uczyć się historii

  • Data publikacji: 26.08.2023, 18:48

Egzamin maturalny w obecnie obowiązującej formule wymaga napisania co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wśród najczęściej wybieranych znajduje się historia. Jest to przedmiot wymagany na wielu popularnych kierunkach studiów, takich jak dziennikarstwo czy prawo. Szeroki zakres materiału, liczne daty i niesamowicie ważna chronologia - jak skutecznie uczyć się historii?

Klucz do efektywnej nauki

W nauce historii niezwykle ważne są związki przyczynowo skutkowe. Poznanie, przeanalizowanie, a następnie zrozumienie poszczególnych wydarzeń i poprzedzających je etapów znacznie ułatwia naukę. Suche fakty przedstawione w postaci bloków tekstu z pewnością nie są przystępną formą dla uczniów.

Podręczniki do historii bogate są w różnego rodzaju elementy graficzne, takie jak kolorowe schematy, tabele czy osie czasu. Formy przekazu treści są wyjątkowo zróżnicowane, dzięki temu lektura podręcznika nie jest nudna i monotonna. Wyeksponowanie informacji za pomocą wypunktowań czy diagramów pozwala na łatwiejsze przyswojenie i zapamiętanie najważniejszych informacji. Wysokiej jakości mapy umożliwiają umiejscowienie wydarzeń, a zdjęcia czy ryciny pobudzają wyobraźnię uczniów, rozwijając ich zainteresowanie historią.

Zaangażowanie i systematyczność

Efektywna nauka historii wymaga systematycznego utrwalania zdobytych informacji. "Poznać przeszłość 2" to podręcznik przeznaczony dla uczniów 2 klasy liceum oraz technikum, obejmujący treści z epoki nowożytnej. Ciekawe rozwiązania angażują uczniów i motywują ich do samokształcenia, a także rozwijają ich zainteresowanie historią.

W utrwalaniu wiedzy pomocne może okazać się wykonywanie różnego rodzaju zadań. Ponadto, rozwiązywanie ćwiczeń maturalnych w praktyczny sposób przygotowuje do egzaminu dojrzałości. "Teraz matura. Historia" to karty pracy skupiające się na powtarzaniu materiału. Stosowanie tego typu pomocy naukowych rozwija umiejętność pracowania z różnymi typami źródeł. Do zadań, które pojawiają się co roku na maturze, należy analiza map, ilustracji oraz tekstów. Systematyczne ćwiczenie tego typu poleceń pozwoli na bezproblemowe rozwiązanie arkusza maturalnego.

Kluczem do sukcesu jest także samodzielna praca z egzaminami z poprzednich lat. Pozwoli to na zapoznanie oraz oswojenie się z formułą arkusza. Systematyczna nauka z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi edukacyjnych pozwoli nie tylko na zaliczenie sprawdzianów czy kartkówek, ale także bezproblemowe zdanie matury z historii na zadowalający wynik. Warto także przejrzeć dostępne w sklepach podręczniki szkolne i inne materiały - czasami sięgnięcie po inny niż proponowany na zajęciach materiał okazuje się strzałem w dziesiątkę.

Źródło: Artykuł sponsorowany