Rola lidera w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi

Rola lidera w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi

  • Data publikacji: 12.09.2023, 19:26

Wielu przełożonych nie cieszy się zbyt dużym poparciem wśród swoich podwładnych; spora część kierowników i menedżerów ma też problem z wyegzekwowaniem czegokolwiek od zespołu. W innej sytuacji jest lider – taka osoba potrafi nie tylko zjednać sobie większość podwładnych, ale zazwyczaj osiąga też dobre wyniki jako kierujący zespołem. Jakie cechy powinien mieć prawdziwy lider i jaką rolę pełni?

Jakie cechy i umiejętności powinien mieć lider?

Lider, który będzie skutecznie zarządzał zespołem, musi wyróżniać się nie tylko decyzyjnością czy asertywnością. Od zwykłego menedżera będzie różnić go większy poziom empatii, lepsza komunikacja z zespołem i chęć poznania potrzeb i motywacji swoich podwładnych. Dodatkowo lidera z prawdziwego zdarzenia łatwo rozpoznać po posiadaniu wizji; myśli perspektywicznie, wie, jak powinien wyglądać jego zespół i jak wykorzystać talenty jego członków, robi wszystko, by cele zawodowe pracowników były zbieżne z interesami firmy. Dzięki temu zespół pracuje efektywniej, a lider może osiągać założone cele.

Aby osoba zarządzająca zespołem mogła stać się prawdziwym liderem, musi również zrozumieć, że jej rola nie ogranicza się tylko do organizacji i kierowania pracą. Lider motywuje i inspiruje pracowników, ułatwia komunikację między członkami zespołu, dba o to, by każdy został wysłuchany; jednocześnie liderzy są zazwyczaj mentorami dla swoich podwładnych, dbającymi o ich rozwój. Dodatkowo lider powinien też reprezentować swój zespół i jego interesy (m.in. przed zarządem firmy) i na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy. Rola dobrego lidera nie ogranicza się zatem w żadnym razie do wydawania poleceń i pilnowania terminów wykonywania zadań.

Skuteczny model zarządzania zasobami ludzkimi, czyli jak stać się liderem

Osoby, które chciałyby nie tylko zarządzać zespołem, ale przede wszystkim – stać się liderem, za którym będą podążali inni pracownicy, mogą rozważyć zapisanie się na kurs Zarządzanie zasobami ludzkimi w Żaku (https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi). Uczestnicy zajęć poznają metody motywacji pracowników, dowiedzą się więcej o budowaniu i reorganizacji zespołów, nauczą się rozwiązywać konflikty w środowisku pracy i poznają narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. Dodatkowo osoby, które wezmą udział w kursie, nauczą się również metod rekrutacji i selekcjonowania wartościowych pracowników czy radzenia sobie ze stresem. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom bez przeszkód obejmą stanowisko menedżerskie lub kierownicze – i będą na najlepszej drodze do stania się prawdziwym, świadomym liderem.

Źródło: Artykuł sponsorowany